Điều khoản sử dụng tại M88

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

 1. Các điều khoản sau đây quyết địnhđể làm nên điều khoản và điều kiện được Chính Phủ sử dụng cho nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED ( còn được gọi chung là “Nhà cung cấp”, “Chúng ta” của “chúng tôi”, “của mình” hay “chúng ta” tùy theo bối cảnh hoặc thời gian trên trang web M88linknhanh.com, hoặc bất kỳ trang web khác cùng được điều hành bởi Nhà Cung cấp (những trang web hay bất kỳ phần mềm dịch vụ). Những điều khoản này đã được đọc để liên kết với những quy định cụ thể trong từng trò chơi và những quy định cá cược chung ( được gọi chung là “Quy định cá cược của Nhà Cái”), nơi mà có sự liên kết giữa bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng của các dịch vụ, phần mềm và truy cập đến các trang web, cũng như thông tin có liên quan ( được gọi chung là “Điều khoản và điều kiện”).
 2. Ứng dụng” định nghĩa là phần mềm cài đặt vào Điện thoại Apple IOS hoặc hệ điều hành Android (bao gồm bất kỳ việc nâng cấp theo thời gian)“Cược” hay “đặt cược” cho mục đích của điều khoản và điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc đặt cược, đánh bạc và cờ bạc ăn tiền có liên quan tới bất kỳ và/hoặc tất cả các dịch vụ mà trang web cung cấp.”Thiết bị” tức là bất kỳ thiết bị ứng dụng truy cập bao gồm, nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, các thiết bị cầm tay được sử dụng vì mục đích truy cập trang web và tham gia vào các dịch vụ.”Tài khoản người chơi” có nghĩa là một tài khoản cá nhân duy nhất liên quan đến một địa chỉ trong nước, được tạo bởi một cá nhân và duy trì với chúng tôi để cho phép người đó tham gia cá cươc.”Phần mềm” tức là bất kỳ phần mềm hay chương trình máy tính nào, tập tin hay nội dung khác (bao gồm bất kỳ thông tin khách hang nào có liên quan đến những điều đã đề cập ở trên), bao gồm bất kỳ Ứng dụng được cung cấp bởi các nhà cung cấp và yêu cầu phải được cài đặt trên thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng, tiếp cận và tham gia vào các dịch vụ thông qua thiết bị của bạn, và.

  Sportbook” nghĩa là hệ thống cược qua Internet có thể truy cập được và/hoặc được cung cấp bởi trang Web có tiêu đề là “Sportbook”, và tất cả các dịch vụ liên quan hay các hoạt động cược trực tuyến trên đó.

2. CHẤP THUẬN

 1. Bằng cách nhấp vào mục (i) “ĐĂNG KÝ!” và nút “VÀ” (ii)chọn dòng chữ Thông qua ứng dụng này, Quý Khách xác nhận rằng mình đã đủ tuổi pháp lý và hoạt động của tôi trên trang web này không trái pháp luật nước sở tại.Quý Khách cũng chấp nhận tất cả những điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của trình ứng dụng này, Quý Khách thừa nhận và chấp nhận rằng:
  1. Quý khách đã đọc, hiểu biết đầy đủ và chấp thuận các Điều Kiện và Điều Khoản này; và
  2. Việc chấp nhận các chính sách và thực hiện theo chính sách như trong quy định.
  3. Điều khoản và điều kiện này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt Pháp lý (“Hiệp định”) giữa Quý Khách và M88 liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
 2. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng khống nhấp vào mục “ĐĂNG KÝ!” hoặc hộp xác nhận thông tin, và vui lòng không cố gắng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc tải về và cài phần mềm có liên quan.

3. SỬA ĐỔI

 1. Chúng tôi ( hay Nhà cung cấp) là người duy nhất có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện cũng như Quy định cá cược của Nhà Cái (hay bất kỳ thông tin nào từ các khoản đó) tùy theo thời điểm và những bổ sung, cập nhật và sửa đổi đó sẽ được công bố trên Trang web. Các điều kiện, điều khoản và Quy định Cá cược Nhà cái được bổ sung, cập nhật và sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ lúc được công bố trên Trang Web. Để được tiếp tục được sử dụng, truy cập và tham gia vào các dịch vụ trên hay thông qua trang web và các thiết bị của chúng tôi sau lúc công bố đó, Quý khách phải chấp thuận các điều kiệu điều khoản và các quy định cá cược nhà cái đã được sử đổi và cập nhật mà chúng tôi công bố tùy theo từng thời điểm.
 2. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng trách nhiệm của Quý Khách là phải kiểm tra những bổ sung, cập nhật và sửa đổi đó. Nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED có thể, theo ý muốn của riêng chúng tôi, thông báo cho quý khách những cập nhật và sửa đổi đó. Việc thông báo như vậy có thể được MOUNTAIN BREEZE LIMITED ( hay Nhà cung cấp ) tùy ý quyết định theo từng mốc thời gian, và sẽ không bị coi đó là nghĩa vụ đối với Nhà cung cấp để phải thông báo đến Quý Khách về những việc sửa đổi, bổ sung hay cập nhật như vậy.

4. THÔNG TIN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc cung cấp cho Quý Khách được tạo ra hoặc dựa trên việc thu thập bởi trang web, các dich vụ và/hoặc thông qua các thiết bị và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khácbao gồm, nhưng không giới hạn ở các chương trình tiếp thị và tài liệu, kết quả, thống kế, dữ liệu thể thao và các danh sách cuộc đấu, bài viết, hình ảnh, nội dung nghe nhìn (gọi chung là nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED và/hoặc những người cấp phép cho chúng tôi, và chỉ được sử dụng cho các mục đích cá nhân và phi thương mại của Quý Khách mà thôi.
 2. Như đã ghi rõ trong các Điều kiện và điều khoản này, quý khách không thể bằng bất cứ cách nào sửa lại, sao chép, sửa đổi, sao lại, lưu trữ, phân phát, trưng bày, thực hiện công khai, bao gồm trong một chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho phép hoặc để Thông tin đến tay một người khác, một trang web khác, một dịch vụ trực tuyến hay bản tin, hoặc trên bất kỳ phương tiện nào khác và/hoặc không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc trong trường hợp tài liệu bên thứ ba mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu cho phép được quyền sở hữu các tài liệu đó.
 3. Phần mềm, dịch vụ và thông tin cung cấp trên trang web và/hoặc thông qua các thiết bị được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu và cáchình thức khác của luật sở hữu trí tuệ và tài sản. Tất cả các quyền, tên gọi và sự quan tâm tới phần mềm, dịch vụ và thông tin trên trang Web được sở hữu bởi, cấp phép cho và kiểm soát bởi nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED và/hoặc những người cấp giấy phép cho chúng tôi. Quý khách thừa nhận rằng quý khách không dành quyền hay lợi ích, hay giấy phép tới Phần mềm, Dịch vụ và thông tin thông qua việc sử dụng và truy cập những điều đã đề cập ở trên trên trang Web và/hoặc thông qua các thiết bị.

5. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 1. Như một điều kiện để sử dụng dịch vụ, quý khách phải đảm bảo và cam đoan rằng quí khách sẽ không sử dụng hay truy cập trang Web, Dịch vụ và Phần Mềm và/hoặc Thông tin vì bất kỳ mục đích gì bất hợp pháp mà luật đã ban hành áp dụng cho quý khách hoặc bị cấm bởi và/hoặc vi phạm các Điều kiện và điều khoản này. Cư dân của các Quốc Gia và vùng lãnh thổ sau đây không được phép tham gia vào các hoạt động cá cược hoặc cờ bạc: Philippines, Đức, Úc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Anh, Pháp, Guadeloupe, Guyana, Martinique và Reunion. Ngoài ra, luật pháp Singapore nghiêm cấm việc cung cấp các trang Web, Dịch vụ và/hoặc phần mềm cho cư dân và người sử dụng thực hiện trên lãnh thổ của Singapore và tất cả cư dân đó sẽ bị chặn truy cập vào Website. Đặc biệt ( và thêm vào tất cả các cơ quan đại diện khác và bảo đảm được nêu ra trong các Điều Khoản và Điều kiện ), bạn phải đảm bảo và thực hiện như một điều kiện của việc sử dụng các dịch vụ:
  1. Quý khách sẽ không đủ điều kiện nếu có hiện diện trong các vùng lãnh thổ nêu trên khi sử dụng hoặc truy cập vào trang Web (s), dịch vụ và/hoặc phần mềm.
  2. Quý khách đại diện cho chính mình và trong khả năng của mình, và không thay mặt người khác.
  3. Quý khách không bị giới hạn bởi luật pháp.
  4. Quý khách không bị chuẩn đoán hoặc bị phân loại là một người người nghiện cờ bạc hoặc đã có 1 tài khoản trước đó bị chấm dứt bởi Nhà cung cấp.
  5. Quý khách (a) đủ 18 tuổi hoặc (b) ở độ tuổi khác hợp pháp hoặc tuổi trưởng thành theo luật quy định đối với Quý Khách, chỉ áp dụng tuổi nào lớn hơn (“tức Độ tuổi hợp pháp”).
  6. Quý khách nhận thức đầy đủ về nguy cơ mất tiền trong quá trình sử dụng các Dịch vụ.
  7. Quý khách không đặt tiền gửi có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội hay các hoạt động phi pháp và trái phép khác.
  8. Quý khách không thực hiện các hoạt động tội phạm, phi pháp hoặc trái phép và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của quí khách mở với chúng tôi có lien quan đến các hoạt động đó và rằng quý khách sẽ không sử dụng hoặc cho phép những người khác sử dụng các dịch vụ và tài khoản cá cược của quý khách vì bất kỳ một hoạt động phạm tội hoặc phi pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, dưới bất kỳ luật nào áp dụng với quý khách.
  9. Giữ tên sử dụng, số tài khoản và mã số của quý khách được an toàn, bảo mật và bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc sử dụng và để đảm bảo rằng bạn cần thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức hoặc thông báo cho M88 nếu mất tên truy cập, mật khẩu hoặc số tài khoản đã bị xâm nhập trong bất kỳ cách nào. Các nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại trong trường hợp tên người dùng, mật khẩu và số tài khoản đã được tiết lộ cho bên thứ ba ( dù là cố ý hay vô tình ).
  10. Quý khách là người duy nhất tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên và thông qua trang Web và/hoặc thiết bị dưới tên quí khách, số tài khoản và mã số của quí khách, bất kể việc truy cập và sử dụng đó được quí khách cho phép và biết đến hay không.
  11. Không sử dụng Dịch vụ, trang Web, Thiết bị và Phần mềm hay thông tin dưới bất kỳ cách nào gây cản trở hoặc có thể gây cản trở đến việc tiếp cận Dịch vụ và trang Web của những người sử dụng khác, cũng không được làm bất cứ điều gì làm giảm sút hoặc có thể gây giảm sút hoạt động của các Dịch vụ và trang Web.
  12. Không được nài xin hoặc bằng bất cứ cách nào tìm cách lấy thông tin có liên quan đến những người sử dụng khác.
  13. Không được tải lên hoặc phân phát bất kỳ chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào mà chứa vi-rút, nguy hại hoặc có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Thiết bị, phần mềm, Dịch vụ và Trang Web.
  14. Việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ và thông tin của quí khách trên và thông qua trang Web và/hoặc thiết bị không phạm pháp và không bị pháp luật cấm đoán, hoặc những quy định bắt buộc áp dụng cho cá nhân quí khách bà những người từ đất nước mà quí khách đang truy cập vào trang Web hoặc sử dụng các Thiết bị.
  15. không sử dụng bất kỳ thiết bị, người máy, vật hình gián điệp, hay những phương pháp khác (hoặc bất cứ cái gì có bản chất giống như những vật đã đề cập ở trên) để cản trở hoặc cố ý cản trở hoạt động bình thường của các Dịch vụ, Thiết bị, phần mêm, trang Web, thông tin hay bất kỳ giao dịch nào do trang web cung cấp và/hoặc thông qua các thiết bị.
  16. Không gửi hoặc chuyển đến trang Web và/hoặc thiết bị hoặc tới bất kỳ người dung nào khác những tài liệu phi pháp, có tính chuất quấy rối, lăng mạ, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiếm nhã, khích động, phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, khiêu dâm; hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể tạo thành hoặc khuyến khích hành vi có thể bị coi là phạm tội, tăng trách nhiệm dân sự, hoặc có thể phạm luật.
  17. Quý khách không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn, cộng tác viên hay đặc vụ của nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED hay bất kỳ công ty nào có liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED , hoặc là người nhà hoặc người thân của những người đã kể ở trên.
  18. Không can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ, trang Web, phần mềm, thiết bị và/hoặc thông tin của những người sử dụng khác và/hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, thư chuyền tay hay gửi/chuyển thư rác, hoặc tự nguyện phát tán thư điện tử một cái rộng rãi.
  19. Quý Khách cần thừa nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ Random Number Generator (“RNG”) sẽ quyết định kết quả của các trò chơi trên trang web và Quý Khách sẽ chấp nhận các kết quả của tất cả trò chơi như vậy. Quý Khách cũng đồng ý rằng trong trường hợp không thống nhất giữa kết quả xuất hiện trên phần mềm và máy chủ trò chơi, kết quả xuất hiện trên các máy chủ trò chơi sẽ thắng thế và bạn cần thừa nhận và đồng ý phần thông tin ghi nhận của chúng tôi sẽ có quyền tối cao trong việc xác định điều kiện và hoàn cảnh của Quý Khách khi tham gia vào các hoạt động chơi trò chơi.
  20. Quý Khách đồng ý rằng các nhà cung cấp hoặc một công ty xử lý thanh toán trên danh nghĩa của Nhà cung cấp sẽ xử lý tất cả các giao dịch tài khoản tài chính “Bộ xử lý thanh toán”. Quý Khách đồng ý rằng các bộ xử lý thanh toán có quyền từ chối bất kỳ khoản thanh toán, vì vậy bộ xử lý thanh toán có lý do để tin hoặc có bất cứ nghi ngờ rằng Quý Khách có thể tham gia vào hoặc đã tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận, trái pháp luật, hoặc không hợp lệ.
  21. Quý Khách chấp nhận rằng Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc cung cấp và bảo trì của tất cả các thiết bị, thiết bị máy tính và mạng viễn thông và các dịch vụ truy cập internet mà bạn cần phải sử dụng để truy cập các dịch vụ. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tổn thất gây ra cho Quý Khách về Internet hay bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà Quý Khách đã tham gia để truy cập vào dịch vụ hoặc vào trang Web.
  22. Quý Khách sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi hoặc thể hiện bất kỳ hành vi nào gây hại đến uy tín của Nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác.
  23. Quý Khách cần đảm bảo rằng tất cả các chi tiết mà Quý Khách cung cấp hoặc đã đưa ra trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ là chính xác và Quý Khách sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết như vậy nếu có bất kỳ thay đổi.
  24. Quý Khách đảm bảo rằng không thông đồng hoặc cố gắng để thông đồng, hoặc có ý định tham gia trực tiếp hay gián điệp, trong bất kỳ sự sắp xếp thông đồng với kỳ người chơi khác trong quá trình đặt cược bất kỳ.
  25. Quý Khách cần đảm bảo rằng các chi tiết thẻ ghi nợ/tín dụng do Quý Khách cung cấp trong quá trình đăng ký và thẻ sử dụng không được báo cáo là bị mất hay đánh cắp.
  26. Quý Khách cần đảm bảo rằng Quý Khách trước đây chưa từng tạo 1 tài khoản đã bị đình chỉ hoặc chấm dứt bởi các nhà cung cấp hoặc bởi bất kỳ nhà điều hành trò chơi trực tuyến khác, tính lại bất kỳ khoản tiền qua tài khoản người chơi hoặc duy trì một tài khoản chơi hiện hành, và
  27. Bằng cách mở tài khoản, Quý Khách không cung cấp bất kỳ thông tin hay báo cáo với nhà cung cấp không đúng sự thật, không chính xác, hoặc gây hiểu nhầm với thông tin cung cấp.
 2. Nó là một hành vi phạm tội đối với người dưới tuổi hợp pháp để sử dụng các dịch vụ, các trang web, và phần mềm được cung cấp bởi các Nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp không thể xác nhận rằng bạn có tuổi hợp pháp, Nhà cung cấp sẽ có quyền của mình để đóng tài khoản tham gia của Quý Khách và sẽ có hành động khác nếu xét thấy phù hợp.

6. ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI

 1. Các quy định sau đây được áp dụng khi quý khách truy cập dịch vụ qua thiết bị điện thoại:
  1. Các nhà cung cấp hiện đang cung cấp các dịch vụ điện thoại thông qua ứng dụng miễn phí, nhưng hãy lưu ý rằng điện thoại cùa quý khách truy cập mạng internet bình thường như phí gửi tin nhắn hoặc văn bản vẫn áp dụng.
  2. Các ứng dụng cho phép quý khách truy cập một số chức năng có sẵn trên trang website. Truy cập như vậy sẽ điều chỉnh bởi các Điều Khoản và Điều Kiện.
  3. Quý khách ghi nhận rằng các điều khoản đã thỏa thuận với nhà cung cấp mạng di động tương ứng (Mobile Provider) của bạn sẽ tiếp tục áp dụng khi sử dụng các ứng dụng.Do đó, quý khách có thể mất phí cho thời gian kết nối bởi nhà cung cấp mạng dịch vụ di động để truy cập vào dịch vụ hoặc bất kỳ khoản phí phát sinh bên thứ ba. Quý khách chấp nhận chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí phát sinh đó.
  4. Nếu quý khách không phải là người trả phí cho các thiết bị dịch vụ di động đang sử dụng, quý khách đã được cho phép sử dụng dịch vụ di động bởi người trả phí dịch vụ.
  5. Ứng dụng này dành cho tất cả hệ điều hành Apple IOS và Android. Nhà cung cấp sẽ sử dụng ứng lực hợp lý để ứng dụng sử dụng vào tất cả các thời gian. Tuy nhiên quý khách đã ghi nhận Ứng dụng được phép truy cập qua nhà cung cấp mạng và dịch vụ di động và vì vậy chất lượng và yếu tố của các ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên nhà cung cấp quản lý.
  6. Các nhà cung cấp, nhóm của các công ty và các nhà thầu phụ không chấp nhận chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm nào khi ứng dụng không thể truy cập, hoặc có khó khăn khi tải thông tin và bất kỳ lỗi truy cập trong hệ thống.
  7. Nhà cung cấp sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ hỗ trợ hoặc bảo trì cho các ứng dụng.
  8. Để sử dụng ứng dụng, quý khách yêu cầu phải có một điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay, truy cập internet, và các thông số kỹ thuật tối cẩn thiết( Yêu cầu phần mềm)
  9. Hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ là các thiết bị phiên bản Android 7 (API Cấp độ 24) Nougat cho Android và iOS 14 cho Apple iOS. Ứng dụng hỗ trợ ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Bahasa Indo, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Thái. Tiếng Nhật và tiếng Hàn sẽ là ngôn ngữ hỗ trợ trong tương lai.
  10. Các phiên bản của ứng dụng có thể được nâng cấp theo thời gian để thêm vào các dịch vụ và chức năng mới.

7. ĐĂNG KÝ VÀ MỞ TÀI KHOẢN CÁ CƯỢC VÀ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

 1. Để chơi và cá cược vớinhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED hoặc sử dụng các Dịch vụ, quý khách phải hoàn thành thủ tục xin mở tài khoản tham gia và làm thành viên theo cách đã được đưa ra trên trang Web (Đơn xin làm thành viên).
 2. Quý khách đại diện và cam đoan rằng tất cả các thông tin quý khách cung cấp khi đăng ký và hoàn tất thủ thục xin làm thành viên là chính xác, chân thực và đầy đủ về mọi khía cạnh bao gồm tên Quý Khách trên Đơn xin làm thành viên (“Tên”), nguồn quỹ (bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ tương ứng) và địa chỉ cư trú.
 3. Chúng tôi sẽ có những biện pháp thỏa đáng và thích hợp để đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hay tiết lộ những thông tin cá nhân của quý khách hay các thông tin cá cược của quý khách trừ khi chúng tôi bị buộc phải làm vậy theo quy định của luật hiện hành, lệnh của Tòa án, hoặc các cơ quan thi hành luật, hay các điều kiện và điều khoản. Trách nhiệm của riêng quý khách là phải giữ bí mật về các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của quí khách tới các nhà cung cấp dịch vụ dàn xếp thanh toán của chúng tôi và các tổ chức tài chính ở một chừng mực nào đó cần thiết cho việc hoàn tất các thanh toán cho các dịch vụ do trang Web của chúng tôi cung cấp, hoặc nếu buộc phải làm vậy do luật và quy định áp dụng với các trò chơi tương ứng hoặc các cơ quan thi hành luật.
 4. Trách nhiệm của riêng quý khách là phải đảm bảo rằng luật áp dụng và không ngăn cấm quý khách sử dụng và truy cập vào trang Web và thông tin chứa đưng trên đó, tải về và cài đặt phần mềm và/hoặc sử dụng và tham gia vào các Dịch vụ.
 5. Chúng tôi yêu cầu có thêm bằng chứng về nhận dạng và độ tuổi của quý khách để kiểm chứng Đơn xin làm thành viên của quý khách (ví dụ, ảnh nhận dạng hợp lệ và thẻ tín dụng/thẻ nợ). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin chi tiết của quý khách mà quý khách cung cấp ban đầu, quý khách sẽ phải thông báo cho chúng tôi ngay. Để xác nhận tên và địa chỉ của quý khách, Nhà cung cấp Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED có quyền, không kể những cái khác, xác nhận tên và địa chỉ của quý khách qua đường bưu điện. Nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED có thể, theo ý muốn của quý khách, tiến hành kiểm tra an ninh thêm đối với các thông tin mà quý khách cung cấp. Bằng việc đồng ý với những điều kiện và điều khoản này, quý khách đồng ý cho nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED truy cập, xử lý, sử dụng và lưu lại các kết quả của bất kỳ sự nhận dạng kiểm chứng nào hay các cuộc kiểm tra mà có thể chống lại quý khách.
 6. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn Xin Làm Thành Viên của quý khách mà không cần tham khảo ý kiến của quý khách hay giải thích lý do.
 7. Xin lưu ý rằng:
  1. Chỉ có những địa chỉ trang web được cung cấp tại Hỗ Trợ Trực Tuyến hay mục thông báo, được xem như thuộc về nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi thành viên truy cập vào những trang giả mạo giống hoặc tương tự như nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED của chúng tôi. Hãy nhờ trợ giúp của bộ phận chăm sóc khách hàng khi có bất kỳ sự nghi ngờ nào.
  2. Không có email nào được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED có bao gồm đường link truyền dẫn tới trang đăng nhập hoặc trang web mà yêu cầu cung cấp trực tiếp thông tin cá nhân của quí khách, bao gồm cả Mật Khẩu.
  3. Nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED sẽ không bao giờ yêu cầu quí khách tiết lộ Mật Khẩu, PIN hoặc mã bảo mật qua điện thoại hay email.
 8. Quý khách được phép mở duy nhất một tài khoản cá cược tại nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng quí khách có hơn một tài khoản tại nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED, chúng tôi có quyền, theo ý muốn của riêng quí khách, coi tất cả các tài khoản mà quý khách có với nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED như một tài khoản chung đơn lẻ, kết thúc hoạt động của các tài khoản khác và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận với quý khách.
 9. Nhà cung cấp có quyền, đơn phương, trừ đi số tiền phí hàng tháng (“Phí quản lý”) trừ bất kỳ tài khoản thành viên nào:(1) có số dư trong tài khoản; và (2) không được người chơi sử dụng trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn (“Tài khoản không hoạt động”). Tiền phí quản lý sẽ có giá trị là US$5.00 hoặc giá trị tiền tệ tương đương được xác định đơn phương bởi nhà cung cấp. Phí quản lý sẽ được trừ trong tài khoản ngưng hoạt động hàng tháng bởi nhà cung cấp và khoản trừ sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày đầu tiên trong tháng sau tháng xác định tài khoản người chơi trở thành tài khoản ngưng hoạt động. Trong trường hợp số dư trong tài khoản ngưng hoạt động ít hơn phí quản lý, tất cả số dư trong tài khoản ngưng hoạt động sẽ bị trừ cho phí quản lý. Nhà cung cấp có quyền tiếp tục trừ phí quản lý hàng tháng từ bất kỳ tài khoản ngưng hoạt động đến khi tài khoản ngưng hoạt động không còn số dư. Tài khoản người chơi sẽ không còn là tài khoản ngưng hoạt động khi tài khoản ngưng hoạt động được sử dụng lại bởi người chơi.Dành cho mục đích trong khoản 6.8, từ “sử dụng” có nghĩa là bất kỳ hành động đặt cược, gửi tiền, hoặc rút tiền thực hiện liên quan đến tài khoản người chơi hoặc tài khoản ngưng hoạt động; và từ “sử dụng” phải được hiểu cho phù hợp.

8. ĐẶT CƯỢC VÀ QUY TRÌNH CHẤP NHẬN ĐẶT CƯỢC

 1. Chúng tôi chấp nhận cá cược cho các trò chơi, thể thao và các sự khiện khác được quảng cáo trên trang Web và thông qua các thiết bị tùy từng thời điểm. Tất cả các vụ đặt cược đó đều phải tuân theo các Quy định Cá Cược Nhà Cái tương ứng áp dụng cho từng sự kiện hoặc từng trò chơi, và tuân theo các Điều kiện và Điều khoản này. Nếu một lỗi lớn xảy ra hay một người chơi không đúng được nêu ra cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các đặt cược cho sự kiện đó sẽ không có hiệu lực. Trong trường hợp xảy ra sự mất hoạt động của hệ thống đánh bạc nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED, nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED có quyền vô hiệu hóa mọi đặt cược.
 2. Không phù hợp được bất kỳ điều nào trong mục các điều kiện và điều khoản này, nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED có quyền, theo ý của riêng chúng tôi, từ chối tất cả, một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cần giải thích lý do.
 3. Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược qua mạng internet và/hoặc các thiết bị phù hợp với những điều kiện và điều khoản này. Các đặt cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (dù là qua bưu điện, thư điện tử, fax hay hình thức khác) và ở bất kỳ nơi nào nhận được sẽ không có hiệu lực dù kết quả ra sao.
  1. Nhà cung cấp dịch vụ MOUNTAIN BREEZE LIMITED có quyền từ chối/bác bỏ và đình chỉ mà không cần thông báo trước cho bất kỳ thành viên nào bị nghi ngờ gian lận, xâm nhập, tấn công, thủ đoạn lôi kéo hoặc làm tổn hại quá trình cược thông thường.
  2. Bấy kỳ dạng cá cược không bình thường nào bao gồm cả việc sử dụng gián điệp ảo hay “bots” trên mạng Internet sẽ bị xem là không hợp lệ không cần thông báo trước. Mọi sự cố gắng thử hoặc thực tế sử dụng gián điệp ảo bởi thành viên hoặc sẽ dẫn tới việc tài khoản của họ bị hủy.
 4. Theo như các điều khoản khác ghi ở đây, các khoản cược sẽ có hiệu lực nếu tên và mã số của quý khách được nhập đúng, tùy thuộc vào việc tài khoản của qúy khách có đủ tiền không.
 5. Quý khách có trách nhiệm và nghĩa vụ với tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ mục nào trong các mục dưới đây (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những mục đó)
  1. Tên quý khách;
  2. Số tài khoản của quý khách;
  3. Tên sử dụng và mã số của quý khách, bất kể việc sử dung những cái đã đề cập ở trên có được quý khách cho phép hay không

  Quý Khách nên tham khảo quy định về điều khoản trò chơi của chúng tôi để đảm bảo rằng người ở tuổi vị thành niên không được phép và thực sự được ngăn cản việc tiếp cận với các thông tin trên và/hoặc các chi tiết ghi nợ/thẻ tín dụng của Quý Khách cái mà cho phép họ chơi thực sự với Nhà cung cấp.

  1. Chúng tôi sẽ coi như là bạn đã tuân thủ mọi lúc với qui định của khoản 8.5A và rằng tất cả trò chơi thực sự từ tài khoản Quý Khách là do Quý Khách và không phải do người chưa thành niên.
  2. Quý Khách cần nhận thức rằng với bất kỳ trường hợp nào như do trẻ vị thành niên chơi với tài khoản của Quý Khách, Quý Khách nên báo cáo cùng với lực lượng cảnh sát địa phương và có được một báo cáo bằng văn bản của cơ quan chức năng cùng số tham chiếu hồ sơ hoặc tương đương và sau đó chuyển tiếp đến nhà cung cấp, nơi mà Quý Khách báo cáo tương tự và sẽ giải quyết vấn đề phù hợp với luật Vanuatu.
 6. Trách nhiệm của riêng quý khách là phải đảm bảo rằng những thông tin về các lần đánh cược phải đúng. Chiểu theo những điều khoản khác ở đây, một khi quý khách đặt cược và chúng thôi xác nhận chấp nhận đặt cược của quý khách, quý khách sẽ không thể hủy, thu hồi hay thay đổi đặt cược được nữa và sẽ được coi là bằng chứng kết luận về các cá cược quý khách đã đặt.
 7. Xin chú ý rằng tất cả các đặt cược được ghi và lưu lại trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Sổ ghi giao dịch của nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED chính là bằng chứng kết luận về tất cả các giao dịch và thời điểm mà giao dịch được thực hiện.
 8. Chiểu theo các điều khoản khác ở đây, các đặt cược sẽ được coi là có hiệu lực và được nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED chấp thuận khi tên nhận dạng giao dịch được hiển thị lên màn hình của quý khách và được phản ánh một cách đúng đắn trong tiến trình giao dịch của quý khách.
 9. Không một vụ các cược nào được phép sau khi sự kiện bắt đầu và/hoặc khi kết quả của sự kiện được biết ở thời điểm quý khách đặt cược. Nếu bất kỳ sự kiện nào bị để nhầm cho đặt cược sau khi sự kiện bắt đầu và/hoặc kết quả của sự kiện được biết, nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED có quyền từ chối hoặc vô hiệu hóa những đặt cược đó mà không cần tham khảo ý kiến của quý khách. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào hay bất kỳ phần nào từ đó sẽ là ý muốn của riêng nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không cấm các đặt cược trong giờ hoặc nửa hiệp.
 10. Thời gian bắt đầu sự kiện được quảng cáo trên trang Web chỉ phục vụ cho mục đích thông tin mà thôi. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà đặt cược tình cờ được nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED chấp nhận sau khi một sự kiện hay một trận đấu bắt đầu, nhà cung cấp dịch vụ Quốc tếMOUNTAIN BREEZE LIMITED có quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa đặt cược đó.
 11. Trừ khi có các tuyên bố khác trong các quy tắc cho mỗi môn thể thao và các sự kiện, kết quả của một trận đấu hoặc sự kiện sẽ được giải quyết ngay trong ngày để xác định việc đánh cuộc. Bất kỳ có một việc cần làm rõ gì khác thì có thể kết quả trong một quyết định khác sẽ không được xác nhận bởi nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED, và kết quả chính của việc cược sẽ được giữ.
 12. Nếu địa điểm diễn ra sự kiện thể thao bị thay đổi, tất cả các đặt cược dựa trên địa điểm ban đầu sẽ không có hiệu lực.
 13. Người chiến thắng trong một sự kiện hay một trò chơi sẽ được quyết định vào này kết thúc sự kiện theo các quy định cá cược nhà cái.
 14. Nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED không công nhận các trò chơi bị treo lại, kháng nghị hay các quyết định lật ngược vì mục đích cá cược.
 15. Nếu quý khách đã lựa chọn một cá cược không có giá trị vào một cá cược hỗn hợp, cá cược sẽ chỉ được thanh toán dựa trên các cá cược hợp lệ còn lại.
 16. Quý khách ghi nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỉ lệ đánh cược, hàng và tỉ lệ chấp là nội dung cho sự thay đổi mà không cần ghi chú, và điều đã kể trước sẽ chỉ trở nên cố định tại thời điểm của sự chấp thuận cược bởi chúng tôi.
 17. Ở chỗ nào có một lỗi rõ dàng, sai sót hoặc kết quả bi hệ thống ở tỉ lệ cược không đúng, đường truyền và tỉ lệ cược đã đặt một khoản cược, hay tham gia một việc cược nếu đó là một khoản cược nhiều lần/sự đánh cược sẽ không có giá trị. Cung cấp lỗi, lỗi hay bị hỏng được sửa lại đúng lúc đó, nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED có thể trong sự thận trọng tuyệt đối (nhưng sẽ không miễn cưỡng ) lỗ lực để liên lạc với quí khách để cho phép một việc thay thế việc cược khác cho các tỉ lệ cược chuẩn, các hàng và tỉ lệ chấp.
 18. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ những đặt cược nào đồng thời cho một sự kiện từ phía quí khách.
 19. Về việc đặt cược và những giao dịch có liên quan, quyết định của nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED là quyết định cuối cùng và có tính chất quyết định
 20. Quý khách ghi nhận rằng trò RNG sẽ quyết định bằng sự xáo trộn và giao dịch của thẻ, kết quả của trò chơi casino là ngẫu nhiên và các sự kiện khác cũng là một phần dịch vụ của chúng tôi mà quý khách đã đồng ý và chấp nhận là kết luậncuối cùng của kết quả ngẫu nhiên được thực hiện bởi RNG.

9. CHỨNG CHỈ PHẦN MỀM

 1. Bằng cách này quý khách thừa nhận và đồng ý rằng quý khách có thể truy cập phầm mềm từ xa (bằng cách tải về hoặc cách khác) trên trang Web của quý khách thông qua thiết bị là một phần của dịch vụ và là tài sản của nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED và/hoặc của những người cấp phép cho chúng tôi, và quý khách không có bất kỳ quyền hạn gì với phần mềm đó. Quý khách không thể bằng bất cứ cách nào bắt chước, sao chép, sửa đổi, tái sử dụng, lưu trữ, phân phát, trưng bày, thực hiện công khai, phát sóng, đưa vào trong một chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho phép hoặc để phần mềm đến tay một người khác, hay trên trang Web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng điện tử, hoặc bất kỳ phương tiện thông tin và thiết bị nào khác.
 2. Nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITED theo đó cung cấp cho quý khách một giấy phép cá nhân, không dành riêng, không chuyển đổi được và có thể bị hủy bỏ để cài đặt và sử dụng phần mềm trên thiết bị của ban (“giấy phép”) miễn là việc cài đặt và sử dụng phải được thực hiện qua một thiết bị mà quí khách là người sử dụng chính.
 3. Phần mềm được cấp phép và phân phối bởi nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITEDchỉ dành riêng cho mục đích cho phép người sử dụng cuối của phần mềm được truy cập và sử dụng Dịch vụ một cách đầy đủ.
 4. Quý khách sẽ không, cũng không cho phép các bên thứ ba thay mặt Quý Khách để:
  1. Cài đặt hay tải phần mềm về máy chủ của thiết bị nối mạng khác hay có những hành động khác để làm cho phần mềm này có thể tiếp cận được thông qua bất kỳ hình thức nào hay qua bảng điện tử, dịch vụ trực tuyến, quay số từ xa hay qua mạng với bất kỳ người nào khác;
  2. Phân phối, thuê, cho thuê, cấp giấy phép phụ, sao chép, chuyển giao, giao phó hay bằng cách khác làm cho phần mềm và/hoặc giấy phép sử dụng phần mềm có thể tới tay một người khác;
  3. Cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng phần mềm;
  4. Tạo ra hay cung cấp bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không hạn chế thông qua những đối thủ) mà qua đó có thể giúp những người khác sử dụng phần mềm.
  5. Biên dịch, đảo lộn máy móc, làm phức tạp gấp đôi, tháo rời, sửa đổi, khám phá, sáng tạo những sản phẩm phát sinh dựa trên toàn bộ hay một phần của Phần mềm và/hoặc mã nguồn của phần mềm; hoặc
  6. Sao chép, sửa đổi, biên dịch hay sáng tạo ra bất kỳ một sản phẩm phát sinh nào dựa trên toàn bộ hay một phần về tư liệu của người sử dụng có liên quan đến Phần mềm.
  7. Đi vào, truy cập hoặc cố gắng vào hay truy cập hoặc bỏ qua hệ thống bảo mật của M88 hoặc can thiệp vào với bất kỳ cách nào ( Nhưng không giới hạn, người máy, và các thiết bị tương tự) với các dịch vụ hoặc các website (s) hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ thay đổi để các phần mềm và/hoặc bất kỳ tính năng cũng như thành phần của chúng.
 5. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng phần mềm và tư liệu về người sử dụng phần mềm được cung cấp trên trang Web và/hoặc thông qua thiết bị hay những cách khác, là thuộc sở hữu của nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế MOUNTAIN BREEZE LIMITEDvà/hoặc những người cấp phép cho chúng tôi, và được bảo vệ bằng luật bản quyền, quyền thương hiệu và những hình thức khác của luật sở hữu trí tuệ và tài sản. Theo đó, quí khách phải thừa nhận rằng quý khách phải lưu giữ các quyền đã cấp cho quý khách, quý khách không được giành quyền hay lợi ích hay bất cứ cái gì tương tự với phần mềm và/hoặc tư liệu về người sử dụng phần mềm.
 6. Ngay khi chấm dứt Thỏa thuận vì bất kỳ lý do nào, Giấy phép được cấp ra dưới Thỏa thuận này tự động bị hủy bỏ và quý khách sẽ ngừng sử dụng phần mềm và quí khách sẽ tháo cài đặt phần mềm ra khỏi Thiết bị của quí khách.
 7. PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI”AS IS”KHÔNG CÓ BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, CAM KẾT HOẶC ĐẠI DIỆN, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý,PHÁP LUẬT HOẶC NHỮNG ĐIỀU KHÁC, BỞI ĐÓ, CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BAO GỒM TẤT CẢ ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý, ĐIỀU KIỆN VÀ BẢO HÀNH (BAO GỒM BẤT KỲ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO VÀ PHÙ HỢP VỚI BẤT CỨ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ).CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CHỨNG CHỈ PHẦN MỀM SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH.
 8. CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM SẼ KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM SẼ BỊ LỖI HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẶC BẤT KỲ LỖI TRONG PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH SỬA CHỮA. HOẶC KHÔNG CÓ VIRUS TRONG CÁC PHẦN MỀM HOẶC MÁY CHỦ. TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA LỖI HỆ THỐNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TÀI KHOẢN HOẶC CHỨC NĂNG THÀNH PHẨN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP HOẶC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP ĐỀU KHÔNG CHỊU BẤT KỲ CHI PHÍ, MẤT MÁT HOẶC KHIẾU NẠI PHÁT SINH DO LỖI ĐÓ.CÁC NHÀ CUNG CẤP THÊM QUYỀN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÓ BỎ TẤT CẢ CÁC PHẦN MỀM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP VÀ TRANG WEBSITE SẼ LẤY PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ CHỈNH SỬA LỖI.
 9. Quý khách cũng ghi nhận rằng đấy không phải nằm trong sự kiểm soát của nhà cung cấp vì phần mềm đó được sử dụng bởi quý khách. Quý khách có riêng nguy cơ của quý khách khi tải và sử dụng phần mềm và trong bất kỳ trường hợp nào nhà cung cấp có trách nhiệm với quý khách cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay đặc biệt bất kỳ mất mát (trừ cá nhân chấn thương hoặc tử vong do sơ suất của chúng tôi).
 10. Các phần mềm có thể bao gồm thông tin bảo mật đó là bí mật và có giá trị cho các phần mềm và hoặc các nhà cung cấp. Quý khách không có quyền sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin bí mật khác theo đúng các Điều Khoản và Điều kiện.
 11. Nhà cung cấp chỉ cho phép truy cập vào các dịch vụ thông qua mạng lưới bảo đảm được sử dụng mã hóa tên của người dùng và mật khẩu. Quý khách không thể chơi và đặt cược mà không đăng nhập qua bảo mật của nhà cung cấp.
 12. Quý khách không thể sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc nhân danh người khác. Bất kỳ việc sử dụng dịch vụ bởi quý khách là mục đích riêng của chúng tôi.
 13. Quý khách sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba sử dụng tài khoản của quý khách để sử dụng dịch vụ và quý khách sẽ không thể sử dụng tài khoản của người khác hoặc các phương tiện thanh toán để truy cập dịch vụ hoặc trang website hoặc phần mềm, quý khách có trách nhiệm bảo đảm rằng quý khách hiểu các quy tắc và thủ tục của các trò chơi được cung cấp như một phần của các dịch vụ và quý khách sử dụng thông tin chung trước khi quý khách chơi bất kỳ trò chơi nào.
 14. M88 đang sử dụng phương pháp tốt nhất hiện nay đối với mã hóa các thông tin tài khoản và mật khẩu. và bất kỳ thông tin nhạy cảm khác chuyển đến và đi từ các ứng dụng máy khách và máy chủ. Vì thế bản thân của bạn và M88 chống lại nỗ lực thao tác bởi bên thứ ba.Quý khách sẽ không bị gián đoạn trong lúc truy cập hoặc cố phá vỡ bằng cách truy cập vào khu vực bảo mật của chúng tôi. Nếu M88 phát hiện quý khách cố gắng truy cập hoặc phá vỡ bảo mật của M88 hoặc các phần mềm của M88, M88 có quyền chấm dứt quyền truy cập của quý khách đăng nhập vào dịch vụ hoặc tài khoản của quý khách sẽ bị chặn, và M88 có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng áp dụng

10. XỬ LÝ GIAO DỊCH

 1. Khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thẻ của người dùng phải giống như tên đăng ký tài khoản. M88 có quyền không giải quyết một giao dịch nào trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên của chủ thẻ và tên tài khoản đăng ký tại M88.
 2. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền Quý khách nợ M88 và/hoặc những người chơi khác (nếu có). Về việc thanh toán của Quý khách, Quý khách phải đồng ý rằng Quý khách sẽ không làm hoặc không tìm cách để làm bất kỳ khiếu nại nào và/hoặc từ chối hay đảo ngược bất kỳ thanh toán nào, Quý khách sẽ bồi hoàn lại cho M88 về những khoản phí khiếu nại, từ chối hay đảo ngược thanh toán cũng như là những tổn thất gặp phải hay những chi phí mà M88 phải chịu từ những việc làm đó. M88 có thể, tùy theo ý muốn của mình, chấm dứt cung cấp dịch vụ hay thanh toán cho một số người sử dụng hay những người sử dụng thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ nợ.
 3. Tiền thắng cược tối đa được M88 cập nhật vào tài khoản cho bất ký thành viên nào được chấp nhận.
  1. Đặt cược Cá Cược Thể Thao với M88 sẽ hạn chế với số tiền 180,000 USD (hay ngoại tệ tương đương) cho mỗi lần thanh toán hay mức thanh toán tối đa cho những kiểu cược riêng lẻ thấp hơn.
  2. Đặt cược Casino với M88 sẽ hạn chế với số tiền 600,000 USD (hay ngoại tệ tương đương) cho mỗi lần thanh toán hay mức thanh toán tối đa cho những kiểu cược riêng lẻ thấp hơn.
 4. Số tiền thắng cuộc của Quý khách không bao gồm số tiền Quý khách đã cá cược và điều này sẽ được xem xét khi Quý khách đặt cược.
 5. Tất cả số tiền thắng cược của Quý khách sẽ được tính vào trong tài khoản của Quý khách. M88 sẽ không bằng bất cứ hình thức nào chịu trách nhiệm hay cam đoan với Quý khách về bất kỳ nguồn quỹ/số tiền thắng cược được ghi có trong tài khoản của Quý khách mà bị lỗi, và M88 có quyền vô hiệu hóa bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến những nguồn quỹ đó, dù ở thời điểm đó hay trước cũng vậy. Nếu nguồn quỹ được ghi có vào tài khoản của Quý khách mà bị lỗi, Quý khách phải có trách nhiệm thông báo cho M88 ngay lập tức.
 6. Trả thuế, chi phí, các khoản phí có thể áp dụng với số tiền thắng cược của Quý khách dưới luật hiện hành là trách nhiệm của riêng Quý khách.

11. PHÍ ĐƯỢC TRẢ CHO M88 KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI UỶ THÁC

 1. Như một điều kiện được phép theo thời gian, để đặt cược cho các trò chơi, thể thao và các sự kiện khác được quảng cáo trên các trang web (s) và / hoặc thông qua thiết bị (s) với M88 theo các Điều khoản và Điều kiện (“Giao dịch”), Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách nhập vào các giao dịch, thanh toán bất kỳ khoản tiền của Quý khách đến M88 không tạo ra bất kỳ mối quan hệ ủy thác giữa các bên và đặc biệt là các quỹ này không được tổ chức bởi M88 như ủy thác hoặc người được ủy thác cho Quý khách hoặc đại diện của Quý khách cũng không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ ủy thác của bất kỳ chất trên một phần của M88 cho Quý khách, tiết kiệm mà như một khoản thanh toán của Quý khách sẽ tạo ra một nhiệm vụ trên một phần của M88 tài khoản cho tiền như vậy, bằng cách một khoản nợ do từ M88 đến Quý khách, luôn luôn tùy thuộc vào, và phù hợp với các quy định trong các Điều khoản và Điều kiện và thủ tục rút tiền của M88.

12. THU HỒI TIỀN THẮNG CƯỢC

 1. Số tiền thắng cược của Quý khách từ những cá cược đã thực hiện xong được ghi có vào tài khoản của Quý khách và sẽ được rút dựa theo chính sách rút tiền và sau khi gửi một bản sao giấy nhận dạng bằng hình ảnh và/hoặc thẻ tín dụng/thẻ nợ mà chúng tôi cảm thấy thỏa đáng.
 2. Ở những nơi mà nhà phát hành thẻ của Quý khách cho phép, số tiền thắng cược của Quý khách có thể ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng hay thẻ nợ được sử dụng để đặt tiền gửi ban đầu. Một tấm séc hay một bức điện tín ngân hàng sẽ được phát hành dưới Tên, và ở những nơi tiền gửi được thực hiện bằng thẻ tín dụng hay thẻ nợ, Tên này cũng phải trùng với tên của chủ thẻ đã được đăng ký.
 3. Số tiền đặt cược nhất định phải gấp 1 lần số tiền đặt cọc mới được quyền rút khoản, M88 sẽ bảo vệ quyền lợi, thu lại lệ phí đặt cọc và rút khoản.
 4. Tất cả các phí ngân hang mà M88 phải chịu xuất phát từ hoặc có liên quan với bất kỳ một giao dịch cá cược nào của Quý khách sẽ do Quý khách chịu và Quý khách sẽ phải bồi hoàn lại và M88 có quyền khấu trừ và bù vào những khoản trên từ số tiền Quý khách thắng cược khi trả cho Quý khách hoặc từ tài khoản của Quý khách (nếu có).
 5. M88 sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để hoàn trả tiền của người chơi bằng cách sử dụng phương pháp tối ưu của họ. Tuy nhiên, khi cần thiết nhằm tuân thủ luật pháp địa phương, quy định và bảo đảm an ninh của cả hai bên, M88 có quyền hoàn trả tiền thắng cược của người chơi bằng cách sử dụng phương thức thanh toán phù hợp nhất được xác định theo quyết định tuyệt đối của M88.

13. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

 1. Casino của chúng tôi không hoàn tiền trong trường hợp số tiền gửi vào đã được dùng để đặt cược, bao gồm cả thưởng cược thắng.
 2. Người chơi không đươc gian lận và tác động đến trò chơi. Bao gồm cả dùng phần mềm, robot hay hệ thống cá cược.
 3. Casino của chúng tôi có toàn quyền từ chối hoàn tiền hoặc đảo ngược giao dịch nếu như còn thiếu xác minh tài khoản người chơi. Điều này là để đảm bảo mọi giao dịch đều minh bạch, ngay cả sau khi đã hoàn tiền. Người chơi sẽ được yêu cầu cung cấp giấy tờ xác minh danh tính nếu cần. Có thể sẽ phải cung cấp hộ chiếu, CCCD, hóa đơn, hay giấy khai sinh. Nếu những giấy tờ trên không được cung cấp trong vòng hai ngày kể từ khi yêu cầu, sẽ không thể hoàn tiền hoặc bị từ chối hoàn tiền. Sau đó, tài khoản nghi ngờ sẽ bị đình chỉ, mọi số tiền sẽ bị hủy, người chơi sẽ không thể khiếu nại.
 4. Yêu cầu hoàn tiền được xem xét nếu như nộp trong vòng 24 giờ đầu tiên của giao dịch, hoặc 30 ngày nếu như người chơi cho rằng một cá nhân khác đã truy cập tài khoản của mình. Chúng tôi có quyền đơn phương từ chối bất kỳ yêu cầu nào.
 5. Số tiền hoàn lại không được vượt quá số dư trong tài khoản cá cược chưa dùng trong trò chơi/giao dịch. Những yêu cầu này cần phải được nộp theo quy định ở điều bốn.
 6. Bạn cần phải chịu trách nhiệm trong mọi giao dịch diễn ra tại nhà cái thông qua hình thức sử dụng của từng mục dưới (hoặc tất cả các mục kết hợp):
  1. tên của bạn;
  2. Số Tài Khoản Người Chơi;
  3. Tên người chơi và mật khẩu
 7. Tham khảo phần Chơi Game Có Trách Nhiệm để đảm bảo rằng người chưa đủ tuổi sẽ không được phép tham gia và ngăn mọi hoạt động truy cập vào các thông tin trên, cũng như thông tin thẻ thanh toán của bạn để chơi thật với Nhà Cái.
  1. Chúng tôi mặc định rằng bạn luôn hợp tác trong sự giám sát của quy định 7 và rằng bạn chơi thật từ Tài Khoản của mình, chứ không phải là một ai đó chưa đủ tuổi.
  2. Nếu biết thông tin về việc ai đó chưa đủ tuổi dùng tài khoản của bạn, hãy báo cáo lên cảnh sát địa phương với thông tin liên quan, rồi chuyển cho nhà cung cấp để giải quyết vấn đề theo luật lệ của Philippine.
 8. Bạn là người duy nhất mở Tài Khoản người chơi với Nhà Cung Cấp. Nếu bạn bị phát hiện có nhiều hơn một Tài Khoản, thì Nhà Cung Cấp có quyền đơn phương xem tất cả Tài Khoản bạn có chỉ là một và vô hiệu hóa tiền thắng, cũng như hoàn trả lại toàn bộ tiền gửi (số tiền sẽ ít hơn vì đã trừ tiền thắng), hủy toàn bộ Tài Khoản Người Chơi khác và hủy hợp đồng với bạn.
 9. Nhà Cái sẽ hoàn tiền cho người chơi theo phương thức thanh toán mong muốn của người chơi. Tuy nhiên, khi cần thiết phải điều chỉnh để phù hợp với luật và quy định quốc gia, cũng như an toàn cho hai phía, Nhà Cái có toàn quyền trả tiền thắng cho người chơi theo phương thức thích hợp nhất.
 10. Quy trình thanh toán phụ thuộc vào phương thức thanh toán đã chọn. Chuyển khoản thẻ cơ bản thường mất từ 1 đến 5 ngày.

14. KHUYẾN MẠI VÀ THƯỞNG

 1. Tất cả các chương trình khuyến mại, thưởng hay những đãi ngộ đặc biệt phải tuân theo các Điều kiện và Điều khoản này và bất cứ điều kiện và điều khoản nào dành riêng cho khuyến mại mà M88 có thể đưa ra tùy từng thời điểm có liên quan đến những điều trên. M88 có quyền treo, rút hay sửa đổi việc thưởng hay khuyến mà và/hoặc những điều kiện và điều khoản cụ thể chi phối các hoạt động này vào bất cứ lúc nào.
 2. Trong trường hợp M88 tin rằng người dùng đã lợi dụng hoặc cố gắng lợi dụng tiền thưởng hay khuyến mãi khác, hoặc có thể được hưởng lợi thông qua lạm dụng như vậy. Sau đó M88 có thể, theo quyết định của mình, ngăn chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút bất kỳ sử dụng từ bất kỳ tiền thưởng hay khuyến mại theo cách đó, nếu xét thấy phù hợp. M88 sẽ hành động với sự công bằng để xác định nếu có lạm dụng thực tế hoặc cố gắng, bao gồm nhưng không giới hạn tới nhiều hơn một lần nhận khuyến mại cho mỗi hộ gia đình (theo khoản 14.5 dưới đây), cố gắng để làm xáo trộn quá trình nhập, hoạt động của các chương trình khuyến mãi , hoặc vi phạm các quy tắc cho các chương trình khuyến mãi.
 3. Xin lưu ý rằng khi Quý khách chuyển tiền thắng cược tiền thưởng của Quý khách sẽ bị xóa khỏi tài khoản Người chơi của Quý khách.
 4. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để cập nhật tài khoản Người chơi của Quý khách với bất kỳ điểm khuyến mại trong vòng một ngày. Tiền thưởng khuyến mãi mà kiếm được trong một khoảng thời gian như tiền thưởng cuối tuần hoặc hàng tháng sẽ được trao trong vòng một ngày làm việc sau khi kết thúc thời kỳ đó tức là vào ngày thứ hai sau khi cuối tuần hoặc vào ngày làm việc ngày 1 của tháng sau.
 5. Tất cả chương trình khuyến mãi chỉ có thể được đăng ký một lần cho mỗi người, hộ gia đình, gia đình, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng/thẻ tín dụng, hoặc môi trường máy tính dùng chung như thư viện, ipad/tablet, điện thoại di động, nơi làm việc, quan hệ anh em, các trường đại học hoặc trường học.
 6. Ngoại trừ thông báo cụ thể khác không có hai chương trình khuyến mãi có thể được sử dụng kết hợp và chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi và cược đặt phần mềm và Website (s).
 7. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy tất cả cược được thực hiện bởi cá nhân/nhóm người có liên kết/thông đồng với mục đích gian lận. Bao gồm cá nhân, người thân, tổ chức, nhà cái và những nhân viên của họ. Tiền trong những tài khoản này sẽ bị tịch thu ngay lập tức.
 8. Lạm dụng chương trình tiền thưởng. Chương trình tiền thưởng chỉ được dành cho những khách hàng cá cược giải trí. Những khách hàng và khách hàng thường xuyên thì được cân nhắc, tùy theo quyết định của M88, việc lạm dụng trong hệ thống tiền thưởng trong bất kỳ trường hợp nào có thể bị thu hồi tiền thưởng và bị xử phạt thêm. Lạm dụng tiền thưởng có thể định nghĩa như là khi việc thanh toán tiền của khách hàng với lý do nạp lại tiền hoặc giới thiệu tài khoản mới mà họ sử dụng cho chính bản thân mình. Những hình phạt có thể theo hình thức là tăng yêu cầu đặt cược hoặc mất hết tất cả đặc quyền của tài khoản vi phạm cũng như các tài khoản liên quan. Chúng tôi có quyền hạn chế điền kiện của các chương trình và tiền thưởng đặc biệt khi cần thiết. Điều này bao gồm việc giới hạn tiền thưởng do gian lận tiền thưởng.

15. MIỄN TRÁCH NHIỆM

 1. Quý khách hoàn toàn đồng ý miễn trách nhiệm cho M88, các cổ đông, nhân viên, quan chức, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, cộng tác viên, công ty con và các đại lý của chúng tôi về bất kỳ tổn thất, tổn hại hay khiếu kiện (bao gồm phí theo kiện) xảy ra đối với Quý khách do hậu quả của việc Quý khách truy cập trang Web, tải về hay cài đặt phần mềm, cá cược và/hoặc việc sử dụng các dịch vụ, phần mềm và/hoặc thông tin, và/hoặc bởi bất kỳ sự vi phạm nào đối với những điều kiện và điều khoản này và/hoặc các Quy định cá cược Nhà cái.

16. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ NHỮNG CẢNH BÁO CỤ THỂ

 1. Việc cá cược hoàn toàn là do ý muốn, phán đoán và rủi ro của riêng Quý khách. Bằng cách đó, Quý khách thừa nhận rằng Quý khách không thấy các dịch vụ, trang web và thông tin có tính công kích, đáng chê trách, thiếu công bằng hay không nghiêm chỉnh. Một số đạo luật không đề cập đến tính hợp pháp của các hoạt động đánh bạc trực tuyến và từ xa trong khi nhiều đạo luật khác lại ghi rõ đánh bạc trực tuyến là phạm pháp. Chúng tôi không có ý là ai cũng nên sử dụng và truy cập vào các trang web, thông tin, và/hoặc các dịch vụ mà ở đó việc truy cập và sử dụng như vậy là bất hợp pháp. Các Dịch Vụ, Thông tin cung cấp và (các) Website không thể được coi là một mời chào, sự vận động hay khuyến khích bởi chúng tôi hay việc truy nhập đã nêu trước vào bất kỳ nước nào đươc coi là bất hợp pháp. Việc tuân thủ với các điều luật nào hợp với Quý khách cho thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình và M88 thưc hiện mà không cần trình bày bất cứ điều gì về Dịch vụ, Phần mềm, Website hoặc thông tin ở đó với bất kỳ luật pháp nào mà Quý khách yêu cầu.
 2. Dịch vụ, phần mềm, trang Web hay thông tin được cung cấp trên cơ sở “thực tế”. Như đã nêu rõ trong các điều kiện và điều khoản, M88 không chịu trách nhiệm hay cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin chứa đựng ở đó. Trong chừng mực tối đa mà luật pháp quy định, bất kỳ sự đảm bảo hay cam đoan nào, dù rõ ràng hay ám chỉ, do pháp luật quy định hay gì khác đối với Dịch vụ, phần mềm, trang web và thông tin bị loại trừ dưới đây. M88 không cam đoan rằng dịch vụ, phần mềm, trang web hay thông tin là chính xác, đúng thời điểm, an toàn, không bị gián đoạn, không có lỗi, không bị những can thiệp từ bên ngoài, bất kỳ lỗi nào phát hiện ra cũng đều được sửa. M88 không cam đoan rằng dịch vụ, phần mềm, trang web và thông tin hay máy chủ mà sẵn có các thứ này là không bị vi rút, spyware, adware, hay những mã code, chương trình, dữ liệu hay các lệnh có tính ác ý, phá hoại và bẩn hay bất kỳ các đặc điểm khác mà có thể ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị nào và/hoặc thông tin chứa đựng trong đó. Quý khách phải chịu trách nhiệm cảnh giác để đảm bảo rằng các quy trình, biện pháp và/hoặc thiết bị mà Quý khách dung để sử dụng và truy cập dịch vụ, cài đặt phần mềm và sử dụng trang web không đẩy Quý khách đứng trước nguy cơ bị virut máy tính, spyware và adware hay những đoạn mã có tính ác ý, phá họai và bẩn hay bất kỳ hình thức can thiệp và phá hoại nào đối với thiết bị của Quý khách và các dữ liệu chứa đựng trong đó.
 3. Trong trường hợp lỗi hệ thống hay lỗi liên lạc có liên quan tới việc ổn định tài khoản hay bất kỳ yếu tố nào khác của Dịch vụ, M88 sẽ không chịu nghĩa vụ gì với Quý khách do những lỗi như vậy gây ra và M88 có quyền vô hiệu hóa tất cả các đặt cược bị ảnh hưởng bởi lỗi đó và có bất kỳ hành đồng nào để sửa chữa lỗi đó.
 4. M88 sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào với bất kỳ tổn hại, tổn thất hay chi phí bao gồm sư gián đoạn và tổn hại gây ra cho tiết bị của Quý khách hay dữ liệu chứa trong đó có liên quan tới việc truy cập, sử dụng hay tham gia vào dịchvụ, trang web, phần mềm và thông tin. M88 hoàn toàn từ bỏ bất kỳ và tất cả những bảo đảm, cam đoan và trách nhiêm có liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin, mà có thể do những bên thứ ba cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở M88 dịch vụ băng truyền rộng và dịch vụ viễn thông, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự vỡ nợ, vi phạm hay không hoạt động của các đối tác bên thứ ba.
 5. M88, các doanh nghiệp có liên quan, cộng tác viên, quan chức, nhân viên và đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ tổn hại, tổn thất hay chi phí nào bao gồm nhưng không giới hạn ở những tổn hại trực tiếp,gián tiếp, đặc biệt hay những tổn thất về mặt kinh tế phát sinh từ trong mỗi liên quan tới việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin, hay việc tải, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm bất kể M88 có khuyến cáo làm như vậy hay không. Trong chừng mực tối đa mà luật pháp quy định, nghĩa vụ của M88 đối với Quý khách, nếu có, về tổn thất hay tổn hại ( dù trên cơ sở hợp đồng, sai lầm cá nhân, nghĩa vụ nghiêm ngặt hay những điều khác) liên quan đến, hay bắt nguồn từ bất kỳ hoặc tất cả các vấn đề, sự kiện hoặc tình huống gắn trực tiếp với bất kỳ đặt cược nào của Quý khách với chúng tôi, sẽ không vượt quá số tiền đặt cược tương ứng của Quý khách.
 6. Quý khách thừa nhận rằng một phần hay toàn bộ thông tin có thể là tạm thời về mặt bản chất và có thể xem xét, thay đổi và sửa đổi, như đã cung cấp trong các điều kiện và điều khoản này. Do đó Quý khách phải thừa nhận rằng thông tin chỉ được cung cấp cho mục đích tham khỏa và không cấu thành một lời khuyên hay xúi giục, và không và sẽ không tạo thành cơ sở của bất kỳ sự cam đoan ràng buộc, bảo đảm, bắt buộc hợp đồng hay sự tin cậy từ phái Quý khách ở bất cứ khía cạnh nào.
 7. Bằng cách này, Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng mọi việc từ bỏ và loại trừ nghĩa vụ trong các điều kiện và điều khoản này tượng trưng cho một sự phân phối công bằng và hợp lý các rủi ro cũng như lợi ích của thỏa thuận giữa Quý khách và M88, đưa tất cả các yếu tố liên quan vào xem xét bao gồm nhưng không hạn chế ở giá trị của việc xem xét mà Quý khách cung cấp cho M88. Quý khách phải đồng ý thêm rằng những sự từ bỏ và giới hạn này sẽ có hiệu lực tốt đa và pháp luật hiện hành cho phép.
 8. Nếu Quý khách có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết quả của trò chơi hay sự kiện, Quý khách phải viết văn bản và gửi về cho chúng tôi trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày có kết quả của trò chơi hay sự kiện đó. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa kết xuất hiện trên thiết bị của Quý khách và kết quả trong cơ sở dữ liệu giao dịch trong hệ thống của chúng tôi, Quý khách phải đồng ý rằng các kết quả trong cơ sở dữ liệu giao dịch trong hệ thống của chúng tôi như đã được chứng nhận bởi Cán bộ Công nghệ chủ chốt sẽ là chứng cứ quyết định và không thể chối cãi được của những kết quả đó.
 9. M88 cam kết cung cấp các vấn đề tranh chấp kiến nghị của cả 2 đều công bằng và kịp thời chấn chỉnh cũng như khắc phục mà không có tính chi phí hay có các chỉ tiêu bắt buộc, và sẽ lưu các chi tiết cược và các lịch sử giao dịch của tất cả giao dịch tài chính. Những thông tin lưu trữ sẽ được bảo lưu trong khoảng thời gian 5 năm (kể từ ngày giao dịch ) và có thể truy cập đến các cơ quan có thể giải quyết các tranh chấp theo yêu cầu.
 10. Cấm chuyển tiền giữa các tài khoản. Theo chính sách và phương thức chống rữa tiền của chúng tôi, M88 không tha thứ hoặc cho phép chuyển tiền giữa các tài khoản khách hàng. Khách hàng bị tìm thấy chuyển tiền (bao gồm bằng cách được gọi trong Poker là “chip bán phá giá”) có thể bị chuyển đảo ngược tùy ý và hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp đó, theo quyết định của chúng tôi, tài khoản đó sẽ bị đóng và tất cả số dư trong tài khoản ( bao gồm cả tiền chuyển vào và tiền thắng cươc ) có thể sẽ bị hủy bỏ.
 11. Cược tổ hợp“. Một hay một nhóm khách hàng tham gia cược cùng nhau theo bất kỳ kiểu nào ( được biết đến như một tổ hợp ), để nhận tiền thưởng, tiền thắng cược hoặc tiền thưởng trong quá trình cược, có thể chỉ có một trong tổng số và bất kỳ tài khoản liên quan nào sẽ được thống nhất thành một tài khoản. Một mức phí sẽ được áp dụng và từ chối tiền thưởng cho mỗi tài khoản liên quan tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền tước hiệu lực cho bất kỳ vé cược nào nhằm lừa gạt để hưởng khuyến mãi. Cho dù khách hàng làm một minh hay thông đồng với người chơi khác hoặc khác mục Thể Thao.

17. CHẤM DỨT, ĐÓNG TÀI KHOẢN HAY NGƯNG DỊCH VỤ

 1. Ngoài những quyền khác M88 trong Điều Khoản, M88 còn có quyền theo quyết định của riêng chúng tôi, vô hiệu hóa mọi số tiền thắng cược và tịch thu số dư trong tài khoản cá cược của Quý khách, chấm dứt thỏa thuận và/hoặc ngưng cung cấp dịch vụ/khóa tài khoản nếu M88 có những cơ sở hợp lý để tin rằng hay có bằng chứng của bất kỳ điều nào trong những điều sau:
  1. Quý khách có hơn một tài khoản đang hoạt động với M88.
  2. Tên không trùng với tên trên thẻ tín dụng hay thẻ nợ hay những tài khoản thanh toán khác được sử dụng để mua bán và gửi tiền với M88.
  3. Quý khách tham gia và chương trình khuyến mại của M88 và rút tiền trước khi hoàn thành mọi yêu cầu của chương trình khuyến mại cụ thể đó.
  4. Quý khách cung cấp thông tin đăng ký sai hoặc nhầm lẫn.
  5. Quý khách không cung cấp được hay sao nhãng việc cung cấp thông tin nhận dạng theo yêu cầu.
  6. Quý khách không đủ Tuổi Hợp Pháp.
  7. Quý khách truy cập và tham gia vào Dịch vụ từ một nền pháp lý quy định việc tham gia các dịch vụ này là bị pháp luật cấm.
  8. Quý khách thu lại tiền hay gây ra việc thu lại tiền chống lại chúng tôi hay hủy bất kỳ giao dịch nào hay khoản tiền gửi nào Quý khách thực hiện tới tài khoản của Quý khách.
  9. Quý khách đang gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm, phi pháp hay trái phép;
  10. Quý khách bị phát hiện gian lận hay cố ý gian lận hoặc đã gian lận với bất kỳ ai đó hoặc một bên nào đó, hoặc nếu M88 kết luận rằng Quý khách đã sử dụng hay sử dụng hệ thống nhân tạo hay các hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm và những hệ thống máy tự động nào khác) được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống hoặc Quý khách bị phát hiện đã thông đồng hay cố tình thông đồng với những người chơi khác nhằm lừa gạt M88 (hoặc các người chơi khác tùy từng trường hợp).
  11. Quý khách cho phép (vô tình hay cố ý) ai đó sử dụng tài khoản của Quý khách;
  12. Quý khách không tuân thủ bất kỳ điều kiện và điều khoản sử dụng nào được thiết lập trong thỏa thuận này; hoặc
  13. M88 nhận thức được rằng Quý Khách đã chơi tại bất kỳ trang web game trực tuyến khác dưới bất kỳ trường hợp trong các khoản quy định 16.1 (i) đến (xi) ở trên.
  14. Quý khách đã không công khai chính xác vị trí hiện tại của mình tại Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Hong Kong, Pháp, Guadeloupe, Guyana, Martinique và Reunion.
 2. Nếu việc cung cấp dịch vụ bị ngưng và/hoặc tài khoản của Quý khách bị đóng theo điều 16.1 ở trên, việc cung cấp dịch vụ sẽ chỉ được phục hồi và/hoặc tài khoản của Quý khách sẽ được kích hoạt trở loại sau khi Quý khách có các hành động sửa chữa (nếu có khả năng sửa chữa) và việc sửa chữa đó phải được chúng tôi kiểm tra và làm chúng tôi hài lòng.
 3. Khi thành viên tạm ngưng hoặc đóng tài khoản vì bất kỳ lý do gì, M88 sẽ bảo lưu, như quyền tự do riêng của mình:
  1. Từ chối đăng ký bất kỳ yêu cầu đăng ký trên trang web
  2. Từ chối chấp nhận bất kỳ cược;
  3. Thay đổi, đình chỉ, loại bỏ, chỉnh sửa hoặc thêm bất kỳ trò chơi hoặc giải đấu;
  4. Thực hiện yêu cầu về Quý khách, bao gồm cả kiểm tra tín dụng, với tín dụng của bên thứ ba và các tổ chức tài chính, phù hợp với thông tin mà Quý khách đã cung cấp cho M88 với;
  5. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc đánh cược hay cược thắng, quyết định của M88 sẽ là cuối cùng và được xem như ràng buộc, cũng như quyền giữ lại một cách hợp lý bất kỳ khoản tiền thanh toán thắng cược cho đến khi xác minh được danh tính của người chiến thắng để mà đảm bảo việc thanh toán cược thắng cho đúng người;
  6. Để giữ lại bất kỳ khoản tiền thắng hay tiền được thanh toán hoặc cho đến khi danh tính của người chiến thắng được kiểm tra để đáp ứng nhu cầu của M88 nhằm đảm bảo thanh toán số tiền thưởng đang được thực hiện cho đúng người. Với mục đích này, M88 cũng bảo lưu quyền.Theo quyết định của chúng tôi, yêu cầu mà Quý khách sẽ cung cấp cho M88 với một CMND có công chứng hoặc bất kỳ chứng từ tương đương như CMND chứng nhận theo quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền của nước sở tại;
  7. Bất cứ lúc nào, để lộ những thông tin cá nhân nhất định của Quý khách cho các bên thứ ba theo quy định Bảo mật của M88, được thiết lập ra đầy đủ trong chính sách bảo mật của M88; và
  8. Trong trường hợp M88nghingờ gian lận hay hoạt động lừa đảo trong phần giao dịch của Quý khách hoặc bất kỳ của các khoản thanh toán của Quý khách được tính lại, M88 sẽ có quyền giữ lại bất cứ khoản thanh toán, tiền thưởng do Quý khách và nếu cần thiết, để thu thập một cách hợp pháp bất kỳ khoản thanh toán nợ của Quý khách. Nếu chơi ở bất kỳ của các trò chơi trực tuyến, trong bất kỳ trường hợp thẻ bị nghi ngờ bởi M88 thì cũng sẽ bị bảo lưu từ chối bất kỳ số tiền rút ra từ Quý Khách, cái mà vượt quá số tiền gửi ban đầu của Quý Khách.
 4. Quý khách có thể đóng Tài khoản “Người chơi” của Quý khách tại bất kỳ thời điểm ,và trong trường hợp như vậy M88 sẽ yêu cầu xác nhận yêu cầu của Quý khách bằng văn bản (email, fax, thư nhưng không bao gồm chat hoặc tin nhắn SMS) gửi đến các chi tiết liên lạc được liệt kê trên Website của chúng tôi (s) theo thời gian. Việc đóng cửa các tài khoản “Người chơi” của Quý khách sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ và bất kỳ số dư có khả năng thu hồi sẽ phải thực hiện theo Thủ tục rút tiền của chúng tôi. Quý khách cần phải thông báo cụ thể đến M88 dịch vụ Khách hang và xác nhận cùng một văn bản viết nêu rõ lý do QUý Khách muốn đóng ngay lập tức tài khoản “Người chơi” của mình.
 5. Nếu Quý khách nghĩ rằng Quý khách cần nghỉ ngơi trong quá trình tham gia cược, xin vui lòng liên hệ với Hỗ trợ M88 ngay lập tức và yêu cầu họ tạm thời đóng Tài khoản “Người chơi” của Quý khách, xác định trong bao lâu Quý khách muốn cho tài khoản của Quý khách sẽ bị đóng tạm thời: 1 tuần; 1 tháng; 6 tháng ; hoặc dài hơn theo yêu cầu của Quý khách. Quý khách sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản “Người chơi” của Quý khách ,cho số lượng thời gian Quý khách chỉ định.

18. KẾT NỐI TỚI CÁC TRANG WEBSITES NGOÀI

 1. Những trang web(s) có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài,website không được duy trì bởi M88. Đường link liên kết đến những trang web bên ngoài thì không được cung cấp cho sự thuận tiện của Quý Khách, và M88 sẽ không chịu trách nhiệm hoặc sẽ không thực hiện để đảm bảo rằng nội dung của đường link như vậy là chính xác, hiện tại hoặc duy trì.
 2. M88 thì sẽ không có trách nhiệm hoặc cũng sẽ không chịu trách nhiệm, những điều mà không được cung cấp hoặc xem xét lại, không thay mặt cũng như không chứng nhận hay đảm bảo đối với các nội dung hay thông lệ bảo mật của những trang web bên ngoài, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quảng cáo, mua bán hoặc có sẵn trên các trang web bên ngoài.
 3. M88 sẽ không chịu trách nhiệm trong hợp đồng, những sai lầm, sơ suất, hay nói cách khác là đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào để kết nối với bất kỳ đường link nào Quý Khách sử dụng có liên kết đến những trang web bên ngoài.
 4. Trừ khi được quy định rõ trách nhiệm của M88 trong trường hợp được coi là có liên quan hoặc liên kết với bất kỳ sự trình bày, quan điểm, dịch vụ hay thương hiệu, logo, phù hiệu hoặc các thiết bị khác xuất hiện có liên quan đến trang web bên ngoài, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quảng cáo, được bán hoặc bằng cách khác có sẵn trên các trang web bên ngoài, hoặc với các nhà khai thác hoặc chủ sở hữu của trang web bên ngoài hay bất kỳ người nào có thể liên quan tới bất kỳ trang web bên ngoài bằng bất cứ cách nào đó.

19. KẾT NỐI TỚI TRANG WEB/KHUNG TRANG WEB

 1. Quý khách không được kết nối hay tạo ra bất kỳ kết nối sâu hay kết nối trong dòng nào tới bất kỳ phần nào của trang Web, Dịch vụ và khung Thông tin.

20. BỔ SUNG HAY GIÁN ĐOẠN CÁC TRÒ CHƠI

 1. Chúng tôi có quyền, không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào, theo ý muốn của riêng chúng tôi mà không cần phải báo với Quý khách, bổ sung thêm trò chơi mới hay các chức năng mới cho trang web, hay bắt đầu, chấm dứt, làm gián đoạn, hạn chế việc truy cập vào hay sửa đổi bất kỳ một trò chơi hay chức năng nào ở bất kỳ thời điểm nào.

21. VI PHẠM CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN NÀY

 1. M88 có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp bào chữa theo luật và trong luật công lý về bất kỳ sự phi phạm nào đối với các Điều kiện và Điều khoản này, bao gồm quyền từ chối hay hạn chế việc truy cập Dịch vụ, trang Web và Thông tin cho một người cụ thể nào đó, hoặc ngăn chặn việc truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể thay thông qua bất kỳ Thiết bị nào tới các Dịch vụ, trang Web và thông tin,và ở bất kỳ thời điểm nào, và tùy theo ý muốn của chúng tôi mà không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

22. QUYỀN ƯU TIÊN

 1. Quy định cá cược nhà cái, còn là nơi được áp dụng với bất kỳ một điều kiện hay điều khoản nào khác chi phối việc sử dụng và truy cập các Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và trang Web sẽ cấu thành một bộ phận không thể tách rời của những Điều kiện và Điều khoản này.
 2. Trong trường hợp có mẫu thuẫn giữa các quy định cược của Nhà Cái với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng, việc truy cập vào các dịch vụ, phần mềm, thông tin và trang web(s) và các Điều khoản & điều kiện, trừ trường hợp được quy định rõ nếu không, các Điều khoản & Điều kiện sẽ được áp dụng.

23. ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Nếu M88 không thực hiện được hay chậm trễ trong việc thực hiện bắt buộc những Điều kiện và Điều khoản này do các sự kiện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của M88, nhưng sẽ không giới hạn ở: Hoạt động của Thiên Chúa giáo, thay đổi luật và các quy định hiện hành, hoạt động và sự trì trệ của cơ quan chính phủ, dân sự và quân sự, mệnh lệnh của tòa án, hành động khủng bố, sấm chớp hay hỏa hoạn, đình công, việc đóng cửa gây áp lực hay các chanh chấp lao động, lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, nổi loạn, trộm cấp, hỏng đường truyền hay hệ thống, dịch vụ băng truyền rộng và viễn thông bị hỏng hay bị gián đoạn, mất điện hoặc thiếu điện, thời tiết khắc nghiệt, động đất và các thảm họa thiên nhiên, những hành động không thực hiện được hay bị trì hoãn đó không cấu thành sự vi phạm những điều kiện và điều khoản này. Quý khách phải đồng ý có những hành động cần thiết để giảm thiếu tối đa những hậu quả của các sự việc đó.
 2. Việc thi hành của M88 đối với bất kỳ nghĩa vụbị tạm hoãntrong khoảng thời gianmàcácsự kiệnbất khả khángvẫn tiếp tục,và nósẽcómột phần kéo dàithời giancho việc thực hiệnnghĩa vụ đótrong suốt thời giancủa giai đoạn đó.

24. TỪ BỎ

 1. Việc M88 không thực hiện được bất kỳ điều khoản nào trên đây ở bất kỳ thời gian nào sẽ không được hiểu hoặc coi là sự từ bỏ các quyền của M88 dưới đây hay dưới bất cứ hình thức nào ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hay một phần của những điều kiện và điều khoản này, hoặc gây tổn hại tới các quyền được hành động sâu hơn của M88.

25. CẮT ĐỨT/CHIA RẼ

 1. Trong trường hợp bất kỳ phần nào hay toàn bộ các điều kiện và điều khoản sẽ do một quan chức có thẩm quyền quyết định là không có hiệu lực, không hợp pháp hay không thể thi hành được ở bất kỳ chừng mực nào, thì những điều kiện và điều khoản ở chừng mực đó sẽ có thể bị cắt khỏi những điều kiện và điều khoản còn lại mà sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thi hành được ở mức độ tối đa mà pháp luật cho phép.
 2. Trong trường hợp này, phần được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được sửa đổi một cách phù hợp với các luật có liên quan để phản ánh, đến mức có thể, ý định ban đầu của M88.

26. HỢP ĐỒNG TỔNG THỂ

 1. Các Điều khoản và Điều kiện này là toàn bộ thỏa thuận giữa Quý khách và M88 và thay thế mọi thoả thuận trước, sự hiểu biết hoặc bố trí giữa Quý khách và M88, dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

27. LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN

 1. Quý khách đồng ý rằng khi truy cập và sử dụng Dịch vụ, Website (s), phần mềm, các thông tin và giải thích các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của Vanuatu.
 2. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc yêu cầu bồi thường nào, Quý khách đồng ý với phán quyết không đọc quyền của các tòa án của Vanuatu.